Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania [GN.6820.4.2023]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania [GN.6820.4.2023]

GN.6820.4.2023                                                                             Ostrołęka, 20 lutego 2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie JARNUTY gm. Czerwin.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 8.00 do 16.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Czerwin

  2. Sołtys wsi Jarnuty

gm. Czerwin

  1. a/a

Do wiadomości:

  1. Dariusz Wacław Mierzejewski

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:29, 21-02-2023
Data wygaśnięcia :12:29, 23-03-2023
Wyświetleń :113