Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania [GN.6820.1.2023]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania [GN.6820.1.2023]


GN.6820.1.2023                                                                      Ostrołęka, 16 stycznia 2023 r.
                                            

                                                                      ZAWIADOMIENIE

                                              o wszczęciu postępowania administracyjnego


Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 54 o pow. 3,16 ha położonej w obrębie DAMIANY gm. Czerwiu.

         Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

         Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Fieldorfa „Nila" 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 8.00 do 16.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Otrzymują:  

  1. Wójt Gminy Czerwin
  2. Sołtys wsi Damiany gm. Czerwin
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :19:15, 18-01-2023
Data wygaśnięcia :19:15, 17-02-2023
Wyświetleń :34