Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego [GN.6820.6.2024]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego [GN.6820.6.2024]

GN.6820.6.2024                                                                    Ostrołęka, dnia 29 stycznia 2024 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 264 o pow. 1,20 ha położonej w obrębie LASKI SZLACHECKIE gm. Czerwin.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 8.00 do 16.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

                                                                                                  

  1. Wójt Gminy Czerwin                                        
  2. Sołtys wsi Laski Szlacheckie

gm. Czerwin

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:28, 09-04-2024
Data wygaśnięcia :16:28, 09-05-2024
Wyświetleń :97