Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E  [GN.6820.10.2022]

Z A W I A D O M I E N I E  [GN.6820.10.2022]

Ostrołęka, dnia 14 listopada 2023 roku

GN.683.2.20.2023

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że Starosta Ostrołęcki zgromadził materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowania za działkę nr 387/1, położoną w obrębie Brzeźno Wieś gm. Goworowo, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17-02-2023 r. znak: BOŚiR.6740.1.26.2022 obejmująca: Budowę drogi powiatowej Brzeźno-Pokrzywnica wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Orz oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej” w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, Brzeźno Wieś i PGR Brzeźno, gm. Goworowo, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie - stała się ostateczna.

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu podstępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie dotyczącej  ustalenia odszkodowania, w tym z operatem szacunkowym, wypowiedzieć się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić na piśmie ostateczne żądania  w terminie  7 dni od otrzymania niniejszego pisma w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy  ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i  w godzinach od 10°° do 14°°.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :18:46, 14-11-2023
Data wygaśnięcia :18:46, 14-12-2023
Wyświetleń :35