Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Szukam

Szukam pracy biurowej

Szukam pracy biurowej Pracuje od kilku dobrych lat , jako koordynator projektów . Zakres moich obowiązków – ustalam harmonogram realizacji Projektu z Klientem na podstawie uzgodnień wewnętrznych – rejestruje harmonogram w odpowiednim systemie, – finalizuje umowy ze stosownymi podwykonawcami (zakupy elementów do odsprzedaży, usługi montażowe, umowy depozytowe z Klientem), – przekazuje na bieżąco informację o aktualnych oczekiwanych terminach spływu dokumentacji Projektu i kontroluje terminowość procesów, – sporządzam i przedkładam Kierownikowi Realizacji, do czasu końcowego Rozliczenia Projektu, comiesięczne sprawozdania z postępów w realizacji Projektu, – dokonuje podziału zadań merytorycznych pomiędzy poszczególnych pracowników, – monitoruje pracę personelu biorącego udział w realizacji Projektu – kontroluje poziom osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu, – zapewniam prawidłowy przebieg informacji pomiędzy pracownikami, – podejmuje działania zaradcze i naprawcze w przypadku zgłoszonych problemów – ustala sposoby usunięcia istniejących komplikacji, – odpowiadam za prawidłową realizację promocji projektu – jest odpowiedzialny za zamieszczenie banerów reklamowych za zgodą Klienta, – odpowiadam za realizację dostaw oraz realizację montażu, – sporządzam zestawienie dostaw, oraz protokoły częściowe i końcowe, a następnie przekazuje do Specjalisty ds. Rozliczenia Sprzedaży w celu wystawienia faktury sprzedażowej, – sporządzam zapotrzebowanie do Działu Zaopatrzenia na zakup akcesoriów i materiałów na potrzeby Projektu – zgodnie z zapisami w Umowie, – kontroluje płatności Klienta na podstawie informacji z Działu Finansowego, – nadzoruje przebieg ewentualnych reklamacji, – inicjuje spotkanie podsumowujące realizację Projektu z Kierownikami stosownych Działów, – dokonuje finansowej i technicznej analizy Projektu – raportowanie na koniec Projektu, – stwarzam warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych, – uczestniczę w przeprowadzanych działaniach kontrolnych, – jestem odpowiedzialna za wdrożenie działań pokontrolnych, – sporządzam i archiwizuje dokumentację projektową, – nadzoruje przechowywanie dokumentacji Projektu. Proszę o kontakt zainteresowane osoby

Dane kontaktowe :
Telefon :
604XXXXXX pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:30, 27-08-2019
Data wygaśnięcia :11:30, 26-09-2019
Wyświetleń :34