Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Szukam

Szukam pracy

Cena :
3 000,00 zł
do negocjacji

Witam.
Jestem absolwentką Akademii Podlaskiej wydział Zarządzania .
Posiadam doświadczenie, w prowadzeniu i nadzorowaniu pracy biurowej a dokładnie w koordynowaniu .
Od dłuższego czasu pracuje jako koordynator projektów , do moich obowiązków należy
- ustalam harmonogram realizacji Projektu z Klientem na podstawie uzgodnień wewnętrznych - rejestruje harmonogram w odpowiednim systemie,
- finalizuje umowy ze stosownymi podwykonawcami (zakupy elementów do odsprzedaży, usługi montażowe, umowy depozytowe z Klientem),
- przekazuje na bieżąco informację o aktualnych oczekiwanych terminach spływu dokumentacji Projektu i kontroluje terminowość procesów,
- sporządzam i przedkładam Kierownikowi Realizacji, do czasu końcowego Rozliczenia Projektu, comiesięczne sprawozdania z postępów w realizacji Projektu,
- dokonuje podziału zadań merytorycznych pomiędzy poszczególnych pracowników,
- monitoruje pracę personelu biorącego udział w realizacji Projektu - kontroluje poziom osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu,
- zapewniam prawidłowy przebieg informacji pomiędzy pracownikami,
- podejmuje działania zaradcze i naprawcze w przypadku zgłoszonych problemów - ustala sposoby usunięcia istniejących komplikacji,
- odpowiadam za prawidłową realizację promocji projektu - jest odpowiedzialny za zamieszczenie banerów reklamowych za zgodą Klienta,
- odpowiadam za realizację dostaw oraz realizację montażu,
- sporządzam zestawienie dostaw, oraz protokoły częściowe i końcowe, a następnie przekazuje do Specjalisty ds. Rozliczenia Sprzedaży w celu wystawienia faktury sprzedażowej,
- sporządzam zapotrzebowanie do Działu Zaopatrzenia na zakup akcesoriów i materiałów na potrzeby Projektu - zgodnie z zapisami w Umowie,
- kontroluje płatności Klienta na podstawie informacji z Działu Finansowego,
- nadzoruje przebieg ewentualnych reklamacji,
- inicjuje spotkanie podsumowujące realizację Projektu z Kierownikami stosownych Działów,
- dokonuje finansowej i technicznej analizy Projektu - raportowanie na koniec Projektu,
- stwarzam warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych,
- uczestniczę w przeprowadzanych działaniach kontrolnych,
- jestem odpowiedzialna za wdrożenie działań pokontrolnych,
- sporządzam i archiwizuje dokumentację projektową,
- nadzoruje przechowywanie dokumentacji Projektu.

Dane kontaktowe :
Telefon :
604XXXXXX pokaż
E-mail :
asiek373@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :07:36, 23-10-2020
Data wygaśnięcia :07:36, 06-11-2020
Wyświetleń :50