Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Sprzedam

Syndyk sprzeda wierzytelność


Syndyk  Marka Gębki osoby fizycznej nieprowadzącejdziałalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodzewyboru najkorzystniejszej oferty, wierzytelności wynoszącej łącznie118 129,87 zł , wynikającej z roszczenia z tytułu włączeniaczęści majątku – Pana Marka Gębki do masy upadłości Pani MałgorzatyGębki, w postaci, objętych przed dniem ogłoszenia upadłości małżonkówrozszerzoną wspólnością ustawową małżeńską:

1). udziału 24/64 w nieruchomości położonej w Lublinie , obrębewidencyjny Łysaków , dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód zsiedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00084879/2 o powierzchni 1,4603ha

2). udziału 1 w nieruchomości położonej w Lublinie, obrębewidencyjny Łysaków, dla której Sad Rejonowy Lublin – wschód z siedzibąw Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00092216/6 o powierzchni 0,44 ha

3). Nieruchomości położonej w województwie lubelskim, powiatlubelski, gmina Wólka, w miejscowości Łysaków, dla której Sąd RejonowyLublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/000/92217/3 opowierzchni 1,10 ha ,

Łącznie za cenę nie niższą niż 1 181,20 zł.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystejkopercie, z adnotacją „Oferta za zakup wierzytelności Marek Gębka ” podadresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 8grudnia  2023 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu dobiura syndyka) .  Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798791 056.Dane kontaktowe :
Telefon :
798XXXXXX pokaż
E-mail :
info@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :05:03, 10-11-2023
Data wygaśnięcia :05:03, 09-01-2024
Wyświetleń :53