Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Nieruchomości » Inne

Syndyk sprzeda nieruchomość

Cena :
181 900,00 zł
do negocjacji

Syndyk Ewy Brzostowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
- udziału 1/4 prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 463 o powierzchni 0,50 ha, opisanej w KW nr LU1I/00118498/5 położonej w Ciechankach Krzesimowskich 81, gmina Łęczna, województwo lubelskie - wartość udziału ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Próchnicką wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 727 600 zł, a co za tym idzie udział upadłej wynosi 181 900 zł., za cenę nie niższą niż wartość oszacowania udziału Upadłej.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta na zakup nieruchomości w Ciechankach Krzesimowskich" pod adresem :
Biuro syndyka , ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin , w terminie do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka).
Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.
Pozostali współwłaściciele zadeklarowali sprzedaż swoich udziałów za cenę przyjętą w operacie.

Dane kontaktowe :
Telefon :
798XXXXXX pokaż
E-mail :
m.patyrak@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :05:49, 20-03-2024
Data wygaśnięcia :05:49, 19-05-2024
Wyświetleń :228