Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Nauka » Szkolenia

Studia podyplomowe. Pedagogika specjalna. Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia podyplomowe. Pedagogika specjalna. Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ZAPRASZAMY do Wydziału Uczelni Korczaka w Ostrołęce.


Rekrutacja trwa!
Studia podyplomowe.
Kierunek: Pedagogika specjalna.
Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel studiów:
• zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz
• zapoznanie z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju.
Adresaci:
• nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
• psycholodzy i pedagodzy szkolni
• psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno - pedagogicznych
• wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych
• nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno - terapeutycznych
• fizjoterapeuci posiadający przygotowanie pedagogiczne.
Absolwent studiów:
• będzie posiadał wiedzę w zakresie nauk społecznych i medycznych, niezbędną w pracy pedagoga i terapeuty, a także podstawowych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną
• będzie wiedział jak wspierać rozwój - autorehabilitację osób o zaburzonym rozwoju lub z niepełnosprawnością
• będzie znał regulacje prawne dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• będzie potrafił prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju
• będzie wiedział, jak organizować warunki zewnętrzne w środowisku otaczającym dziecko, tak aby stymulowały one procesy rozwojowe
• będzie potrafił diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać jego specjalne potrzeby edukacyjne oraz udzielać pedagogicznego wsparcia dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka
• będzie potrafił stosować wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej; organizować i współuczestniczyć w udzielaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki.


Czas trwania : 3 semestry


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce

  Ul: Jagiełły 5, Ostrołęka


Kontakt:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/R w Ostrołęce
Tel. 29 764 54 87 e-mail ostrolek@twpostroleka.plDane kontaktowe :
Telefon :
297XXXXXX pokaż
E-mail :
ostrolek@ pokaż
WWW :www.twpostroleka.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:54, 25-09-2020
Data wygaśnięcia :10:56, 25-10-2020
Wyświetleń :35