Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Specjalista ds. kontroli jakości

Specjalista ds. kontroli jakości
Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.
poszukują pracownika na stanowisko
Specjalista ds. kontroli jakościTwój zakres obowiązków:
1. Prowadzenie badań przechowalniczych i oceny organoleptycznej wyrobów, w tym mięsa - pobieranie prób oraz ich ocena.
2. Nadawanie lub zmiana terminów przydatności wyrobów na podstawie uzyskanych wyników badań.
3. Uzupełnianie specyfikacji, danych w decyzji o wprowadzeniu nowego wyrobu do handlu oraz kart produktów dla sieci.
4. Prowadzenie kontroli jakości wyrobów przetworzonych na zgodność ze specyfikacjami oraz wymaganiami klientów.
5. Kontrola składu chemicznego, wartości odżywczej wyrobów przetworzonych z wykorzystaniem aparatu Food Scan.
6. Kontrola składu chemicznego mięsa drobnego z wykorzystaniem aparatu Food Scan.
7. Prowadzenie kontroli składu chemicznego farszów zgodnie z wymaganiami klientów sieciowych.
8. Uczestnictwo w audytach i kontrolach wewnętrznych oraz zewnętrznych.
9. Tworzenie prostych instrukcji, procedur w zakresie kontroli i prowadzonych badań.
10. Archiwizacja otrzymywanych wyników badań w systemie rejestracji wyników.

Nasze wymagania:
1. Wykształcenie wyższe (technologia żywności, zarządzanie jakością).
2. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
3. Znajomość programu MS Office.
4. Rzetelność i precyzja w wykonywaniu działań.
5. Samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
6. Umiejętność pracy w zespole.
7. Dobra organizacja pracy.
8. Elastyczność i otwartość w zakresie reagowania na nagłe potrzeby firmy.

Benefity:
1. Prywatna opieka medyczna.
2. Parking dla pracowników.
3. Dodatkowe świadczenia socjalne.
4. Program rekomendacji pracowników - możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w ramach programu.
5. Dofinansowanie do szkoleń, kursów, udział w programach rozwojowych.
6. Elastyczny czas pracy.
7. Program nagradzania i doceniania pracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Specjalista ds. Kontroli Jakości lub osobiste dostarczenie do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Kontroli Jakości. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:00, 13-03-2023
Data wygaśnięcia :13:00, 20-03-2023
Wyświetleń :37