Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Referent ds. Produkcji w dziale Konfekcji

Referent ds. Produkcji w dziale Konfekcji
Zakłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" S.A.zatrudnią pracownika na stanowisko Referenta ds. rozliczeń

Zadania:
- Rozliczanie produkcji oraz obsługa administracyjna działu Konfekcji.
- Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników działu Konfekcji.
- Obsługa systemu Impuls.
- Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji produkcyjnej.

Wymagania:
- Książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub chęć jej wyrobienia.
- Wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe).
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
- Terminowość i dokładność.
- Praca dwuzmianowa - od 6.00 do 14.00 oraz od 14:00-22:00

Oferujemy:
- Stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę.
- Możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji.
- Wyżywienie.
- Pakiet opieki medycznej po przepracowaniu 1 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Referent ds. rozliczeń konfekcja lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Referent ds. rozliczeń. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów zw

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :08:21, 08-09-2021
Data wygaśnięcia :08:21, 15-09-2021
Wyświetleń :87