Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Referent ds. eksportu

Referent ds. eksportu

Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A. zatrudnią pracownika na stanowisko referenta ds. eksportu

ZADANIA:
 nawiązywanie nowych oraz podtrzymywanie istniejących relacji handlowych z partnerami zagranicznymi
 realizacja zadań sprzedażowych
 przygotowywanie ofert, przyjmowanie zamówień i kontrola nad ich realizacją, kontrola płatności itp.
 analiza potrzeb klientów oraz analiza rynku oraz działań konkurencji

WYMAGANIA:
 średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
 predyspozycje do pracy w sprzedaży
 znajomość branży mięsnej będzie dodatkowym atutem
 praktyczna umiejętność kształtowania dobrych i trwałych relacji handlowych i personalnych
 odporność na stres, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania
 dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)

OFERUJEMY:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie o wieloletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku
 możliwość współpracy z młodym i dynamicznym zespołem
 szansę rozwoju zawodowego
 dobrą atmosferę
 niezbędne narzędzia do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem eksport lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko referenta ds. eksportu. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:49, 12-08-2019
Data wygaśnięcia :10:49, 26-08-2019
Wyświetleń :153