Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Referent ds. administracji

Referent ds. administracji

SPS Handel Sp. z o. o.  Zatrudni Referenta ds. administracji

Zakres obowiązków:

·           Obsługa interesantów zewnętrznych.

·           Obsługa telefoniczna interesantów.

·           Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

·           Segregacja korespondencji przychodzącej.

·           Prowadzenie ewidencji faktur.

·           Kompletowanie faktur.

·           Kompletowanie i realizacja zamówień  na artykuły biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kas fiskalnych.

Wymagania:

·             Umiejętność obsługi pakietu MS Office

·             wysoki poziom kultury osobistej

·             bardzo dobra organizacja pracy własnej,

·             bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem,

·             dokładność, sumienność i terminowość

Oferujemy:

·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

·         atrakcyjny pakiet ubezpieczenia na życie,

·         pracę od poniedziałku do piątku

·         miłą atmosferę w pracy


CV z informacją, jakiego stanowiska i regionu dotyczy prosimy przesłać na adres: praca@spshandel.pl

W treści CV proszę o umieszczenie poniższej Klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest
SPS Handel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych
rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie
z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................(data i podpis kandydata do pracy) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
– dalej RODO informuję, iż:
1)                 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail:
sekretariat@spshandel.pl,
praca@spshandel.pl;2)                 administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem
administratora oraz adresem e-mail:
inspektor@spshandel.pl;3)                 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4)                 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;5)                 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na
dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6)                 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
praca@spshandel.pl, inspektor@spshandel.pl;7)                 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)                 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
Lokalizacja:
Dane kontaktowe :
Telefon :
662XXXXXX pokaż
E-mail :
praca@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:26, 21-07-2022
Data wygaśnięcia :13:26, 20-08-2022
Wyświetleń :117