Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Pracownik Działu Utrzymania Ruchu

Pracownik Działu Utrzymania Ruchu
Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.Zatrudnią pracownika w dziale Utrzymania Ruchu:

Jesteśmy polską firmą z 46 letnią tradycją. Zatrudniamy ponad 420 pracowników.
W swojej ofercie posiadamy ponad 180 produktów z kategorii wyrobów mięsnych i bezmięsnych, które dostępne są na rynku polskim i zagranicznym pod 6 markami produktowymi: PEKPOL, PARYŻANKI, KURPIOWSKIE SPECJAŁY, READY PORK, READY CHICKEN, DZIARSKIE JARSKIE.
Wdrożone międzynarodowe standardy jakości IFS FOOD i BRC FOOD gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów.ZADANIA:
- Zapewnienie ciągłej sprawności maszyn i urządzeń, instalacji energetycznej w zakładzie,
- Zapewnienie bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe techniczne, wskazane o kierunku energetycznym.
- doświadczenie w pracy przy organizacji i nadzorze prac warsztatowych, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych,
- samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

OFERUJEMY:
- stabilne i atrakcyjne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- jasne ścieżki rozwoju zawodowego
- możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej po przepracowaniu 12 miesięcy,
- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem PRACOWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko kontrolera jakości. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:57, 23-02-2021
Data wygaśnięcia :12:57, 02-03-2021
Wyświetleń :33