Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Praca w Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Rzekuniu to stabilny i rzetelny pracodawca. Tworzy go 6 różnych referatów, w których zatrudnionych jest blisko 40 osób zaangażowanych w pracę na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Gminy. Naszym celem jest świadczenie najwyższej jakości usług publicznych.
Nasz zgrany zespół pracowników samorządowych tworzą specjaliści z różnych dziedzin. Jeżeli chcesz współtworzyć i mieć realny wpływ na rozwój Naszej Małej Ojczyzny nie wahaj się i aplikuj!
Obecnie poszukujemy osób na dwa wolne stanowiska urzędnicze - podinspektora ds. funduszy pomocowych  i zamówień publicznych.

Czego oczekujemy?
Osoba na tym stanowisku powinna posiadać:

1) Obywatelstwo polskie.
2) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3) Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Nieposzlakowaną opinię.
5) Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Prawo zamówień publicznych, budownictwo, prawo, drogownictwo, architektura.
6) Minimum 2 - letnie doświadczenie zawodowe wykonywane na podobnym stanowisku pracy lub o podobnym zakresie wykonywanych zadań.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych.

Co oferujemy?
Możesz liczyć na:
    • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
    • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
    • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    • nagrody jubileuszowe,
    • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    • pieniężne świadczenia świąteczne dla pracowników,
    • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń opartych o indywidualny program rozwoju zawodowego,
    • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
    • pracę w miłej atmosferze,
    • ciekawe i zróżnicowane zadania.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy w Rzekuniu, pokój Nr 107, ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń, lub za pośrednictwem poczty.
Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy umieścić dane osoby składającej ofertę jak imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór.
3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych - do 26 września 2022 roku do godziny 10.00. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rzekuniu.
Więcej informacji na stronie www.rzekun.pl

Dane kontaktowe :
Telefon :
296XXXXXX pokaż
E-mail :
ug@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:25, 21-09-2022
Data wygaśnięcia :15:25, 21-10-2022
Wyświetleń :103