Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Poszukujemy osób do pracy, do współpracy, chętnych do dorobienia przy montażu instalacji alarmowych, lub elektrycznych

Poszukujemy osób do pracy, do współpracy, chętnych do dorobienia przy montażu instalacji alarmowych, lub elektrycznych

Poszukujemy osób:

-do pracy

-do współpracy

-chętnych do dorobienia

przy montażu instalacji alarmowych, lub elektrycznych

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Aplikacje (CV koniecznie ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres:
mailowy: tarcza@tarcza.net.pl
osobiście, listownie: 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 29
- w CV należy umieścić poniższą klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- proszę o umieszczenie wymienionych informacji w swoim CV aby brane było pod uwagę do rozpatrywania przy wyborze osób na rozmowę kwalifikacyjną,

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Agencja Ochrony Mienia „Tarcza Grupa” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 29, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Informujemy, iż z wybranymi osobami nawiążemy kontakt telefoniczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Ochrony Mienia "TARCZA GRUPA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kilińskiego 29, tel. 29 760 60 73, e-mail: tarcza@tarcza.net.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy tarcza@tarcza.net.pl
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.  

 

Dane kontaktowe :
Telefon :
29 XXXXXXX pokaż
E-mail :
tarcza@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:43, 30-05-2019
Data wygaśnięcia :11:08, 30-07-2019
Wyświetleń :487