Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Operator do przyuczenia

Operator do przyuczenia

Zakłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" S.A.
zatrudnią pracowników do przyuczenia na stanowiska:
- operator klipsownicy
- operator maszyn farszowniczych
- operator maszyn pakujących


WYMAGANIA:
1. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna.
2. Dyspozycyjność - praca zmianowa.
3. Chęć do nauki i pracy.

ZADANIA OPERATOR KLIPSOWNICY:
1. Dobór odpowiednich osłonek i materiałów pomocniczych - w zależności od produkowanego asortymentu.
2. Obsługa urządzenia, ustawienie parametrów nadziewania, zgodnie z normami technologicznymi/ kartą produktu.
ZADANIA OPERATOR MASZYN FARSZOWNICZYCH:
1. Obsługa maszyn farszowniczych w dziale produkcji wędlin (rozdrabnianie, mieszanie mięs).
2. Prawidłowe prowadzenie procesu kutrowania.
ZADANIA OPERATOR MASZYN PAKUJĄCYCH:
1. Dobór odpowiednich form, noży i grubości folii - w zależności od pakowanego asortymentu.
2. Obsługa urządzenia, ustawienie parametrów zgrzewania, tłoczenia i cięcia - w zależności od pakowanego asortymentu.

OFERUJEMY:
1. Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę.
2. Możliwość nauki i rozwoju zawodowego, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
3. Zapewniamy ciepły posiłek regeneracyjny.
4. Prywatna opieka medyczna.
5. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Operator lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko operatora. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:09, 13-03-2023
Data wygaśnięcia :15:09, 20-03-2023
Wyświetleń :141