Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OGŁOSZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [GN.6845.1.5.2020]

OGŁOSZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [GN.6845.1.5.2020]

Ostrołęka, 05 lutego 2024 r.

GN.6845.1.5.2020

O G Ł O S Z E N I E

Starosty Ostrołęckiego

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) Starosta Ostrołęcki zawiadamia o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mazurskiej 30 w Laskowcu gm. Rzekuń, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

            Wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na okres 21 dni.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:48, 05-02-2024
Data wygaśnięcia :16:48, 06-03-2024
Wyświetleń :34