Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania [GN.6853.23.2022]

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania [GN.6853.23.2022]

Ostrołęka, 02 sierpnia 2022 r.

GN.6853.23.2022

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.)

Starosta Ostrołęcki

zawiadamia, że w dniu 02 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej posiadającej nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie Łyse gm. Łyse, oznaczonej jako działka nr 708 o pow. 1,2370 ha.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łyse, w BIP Urzędu Gminy Łyse i na stronie www.e-ostroleka.pl ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania w/w nieruchomości.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Niniejsze ogłoszenie podlega, zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:35, 03-08-2022
Data wygaśnięcia :14:35, 02-09-2022
Wyświetleń :26