Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OGŁOSZENIE [GN.6853.5.2024]

OGŁOSZENIE [GN.6853.5.2024]

Ostrołęka, 30 kwietnia 2024 r.

GN.6853.5.2024

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.)

Starosta Ostrołęcki

zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. na wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej posiadającej nieuregulowany stan prawny (właściciel nieustalony), oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Szarłat gm. Goworowo, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, tj. wybudowanie sieci kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym ZK, zgodnie z decyzją Nr 3/2023 Wójta Gminy Goworowo z dnia 10-01-2024 r. znak: RI.6733.3.2023.NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo, w BIP Urzędu Gminy Goworowo i na stronie www.e-ostroleka.pl ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie podlega, zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:43, 06-05-2024
Data wygaśnięcia :10:43, 05-06-2024
Wyświetleń :43