Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OGŁOSZENIE [GN.6853.25.2023]

OGŁOSZENIE [GN.6853.25.2023]

Ostrołęka, 15 marca 2024 r.

GN.6853.25.2023

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.)

Starosta Ostrołęcki

zawiadamia, że w dniu 15 marca 2024 r. na wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej posiadającej nieuregulowany stan prawny (właściciel nieustalony), oznaczonej jako działki nr 105/16 o pow. 6,5173 ha i nr 105/18 o pow. 0,3727 ha położonej w obrębie Teodorowo gm. Rzekuń, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego, tj. przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Ostrołęka – rozgałęzienie koło Nowogrodu na Kolno i Łomżę 2 oraz w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzekuń, w BIP Urzędu Gminy Rzekuń i na stronie www.e-ostroleka.pl ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400 w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie podlega, zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:28, 19-03-2024
Data wygaśnięcia :14:28, 18-04-2024
Wyświetleń :44