Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Oferta pracy w MOSiR w Ostrołęce

Oferta pracy w MOSiR w Ostrołęce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce poszukuje chętnych do pracy w oparciu o umowę o pracę na stanowisko:

- robotnik (prace brukarskie, naprawa nawierzchni asfaltowych)

oraz staże na stanowisku:

- robotnik (utrzymanie porządku i czystości na wyznaczonym obszarze, pielęgnacja terenów rekreacyjnych , prace malarskie, prace naprawcze)

Ofertę kierujemy do osób z podstawowym, zasadniczym bądź średnim wykształceniem, które posiadają status osoby bezrobotnej poszukującej pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Chętnych prosimy o składanie podań i CV osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hallera 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do 09 lutego 2024 r. Planowany początek zatrudnienia od 01 marca 2024 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 - 410 Ostrołęka, reprezentowany przez Dyrektora.

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Leszek Kleczkowski. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się: wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mosir.ostroleka.pl; osobiście w siedzibie administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku gdy przygotowywana będzie dla Pani/Pana umowa z przyszłym pracodawcą.

Dane kontaktowe :
Telefon :
297XXXXXX pokaż
E-mail :
sekretariat@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:59, 31-01-2024
Data wygaśnięcia :09:59, 01-03-2024
Wyświetleń :682