Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [GN.6840.1.7.2021]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [GN.6840.1.7.2021]

Ostrołęka, dnia 13 września 2022 r.

GN.6840.1.7.2021

O G Ł O S Z E N I E

Starosty OstrołęckiegoNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta Ostrołęcki zawiadamia o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 218/14 o pow. 0,4507 ha położonej w miejscowości Pasieki Józefowo gm. Goworowo.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszony został w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na okres 21 dni.Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:44, 13-09-2022
Data wygaśnięcia :14:44, 13-10-2022
Wyświetleń :33