Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.5.2024]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.5.2024]

Ostrołęka, 10 kwietnia 2024 r.

BOŚiR.6740.1.5.2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej zwaną „Kpa”)

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia z dnia 01.03.2024 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: Rozbudowę drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła oraz budowę i rozbudowę drogi powiatowej relacji Oborczyska – Bakuła - Kalisko w obrębie ewidencyjnym Baranowo, Czerwińskie, Oborczyska, Bakuła i Kalisko, gm. Baranowo, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

- 12, 1233, 87 (87/1, 87/2), 76 (76/1, 76/2), 124 (124/1, 124/2) w obrębie ewidencyjnym Baranowo, gm. Baranowo;

- 83, 463 (463/1, 463/2), 100 (100/1, 100/2), 98/2 (98/3, 98/4), 196 (196/1, 196/2), 97 (97/1, 97/2), 94 (94/1, 94/2), 92/1 (92/5, 92/6), 90 (90/1, 90/2), 88/2 (88/3, 88/4), 86 (86/1, 86/2), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 87/2 (87/5, 87/6), 87/1 (87/3, 87/4), 89/1 (89/3, 89/4), 96 (96/1, 96/2), 98/1 (98/5, 98/6) 462 (462/1, 462/2) w obrębie ewidencyjnym Czerwińskie, gm. Baranowo;

- 1403, 1045, 227/5, 1043, 1044/1, 1392/1, 1393/3, 725/1, 1391/1, 1392/3, 2014/355, 275/1, 282/3, 290/1, 291/1, 292/2, 299/1, 2013/355, 274/1, 281/1, 289/1, 298/1, 308/1, 313/1, 1428/10, 1428/8, 333/5, 338/3, 343/19, 343/17, 349/1, 354/1, 359/1, 364/1, 372/1, 319/1, 334/1, 339/1, 344/5, 344/3, 365/1, 373/1, 1416/1, 1048/1, 540/1, 539/3, 585/5, 585/3, 584/1, 583/1, 582/1, 581/1, 580/1, 579/1, 578/1, 586/1, 577/1, 576/1, 575/1, 574/1, 573/1, 572/5, 572/3, 571/1, 638/2, 637/1, 638/1, 1408 (1408/1, 1408/2), 1380 (1380/1, 1380/2, 1380/3), 1340 (1340/1, 1340/2, 1340/3), 1335 (1335/1, 1335/2), 1334 (1334/1, 1334/2), 1333 (1333/1, 1333/2), 1332 (1332/1, 1332/2), 1406 (1406/1, 1406/2), 1351 (1351/1, 1351/2), 1348 (1348/1, 1348/2), 1343 (1343/1, 1343/2), 1342 (1342/1, 1342/2), 1 (1/1, 1/2,), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 14 (14/1, 14/2), 20 (20/1, 20/2), 26/1 (26/3, 26/4), 26/2 (26/5, 26/6), 32 (32/1, 32/2), 38 (38/1, 38/2), 44 (44/1, 44/2), 50 (50/1, 50/2), 56 (56/1, 56/2), 55 (55/1, 55/2), 61 (61/1, 61/2), 67 (67/1, 67/2), 74/2 (74/3, 74/4), 81/2 (81/3, 81/4), 88 (88/1, 88/2), 97 (97/1, 97/2), 105 (105/1, 105/2), 113 (113/1, 113/2), 121 (121/1, 121/2), 129 (129/1, 129/2), 137 (137/1, 137/2), 145 (145/1, 145/2), 2011/354 (2011/355, 2011/356), 155/1 (155/4, 155/5), 163 (163/1, 163/2), 1429 (1429/1, 1429/2), 180 (180/1, 180/2), 188 (188/1, 188/2), 196 (196/1, 196/2), 204 (204/1, 204/2), 212 (212/1, 212/2), 220 (220/1, 220/2), 228 (228/1, 228/2), 179 (179/1, 179/2), 187 (187/1, 187/2), 195 (195/1, 195/2), 234 (234/1, 234/2), 241/2 (241/3, 241/4), 248 (248/1, 248/2), 255 (255/1, 255/2), 261/2 (261/3, 261/4), 267/6 (267/8, 267/9), 1392/5 (1392/6, 1392/7), 1392/4 (1392/8, 1392/9, 1392/10), 680 (680/1/, 680/2, 680/3), 1393/2 (1393/4, 1393/5), 719 (719/1, 719/2, 719/3) 676/2 (676/3, 676/4), 716 (716/1, 716/2), 717 (717/1, 717/2), 715 (715/1, 715/2), 177 (177/1, 177/2), 157 (157/1, 157/2), 147 (147/1, 147/2), 706 (706/1, 706/2), 729 (729/1, 729/2), 728/1 (728/3, 728/4), 725/2 (725/3, 725/4), 1391/2 (1391/3, 1391/4), 637/4 (637/5, 637/6, 637/7), 637/3 (637/8, 637/9), 1052 (1052/1, 1052/2), 640 (640/1, 640/2), 1075 (1075/1, 1075/2) w obrębie ewidencyjnym Oborczyska, gm. Baranowo;

- 792/1, 799, 792/2, 795, 48 (48/1, 48/2), 74 (74/1, 74/2), 69 (69/2, 69/3, 69/4, 69/5), 19 (19/1, 19/2), 69/1 (69/6, 69/7), 49 (49/1, 49/2) w obrębie ewidencyjnym Bakuła, gm. Baranowo;

- 2, 68/1, 68/2 (68/3, 68/4) w obrębie ewidencyjnym Kalisko, gm. Baranowo.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone zlokalizowane poza pasem drogowym, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy:

- działka nr 1392/5 (po podziale działka nr 1392/7) i 1044/2 w obrębie ewidencyjnym Oborczyska, gm. Baranowo.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogąc zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wniosku w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 65D od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baranowo oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranowo, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:31, 11-04-2024
Data wygaśnięcia :10:31, 11-05-2024
Wyświetleń :70