Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.2.2024]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.2.2024]

BOŚiR.6740.1.3.2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 311/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2024 r. poz. 572/

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Białoszewskiego z dnia 23.02.2024 r., uzupełnionego w dniu 13.03.2024 r., została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 8/2024 z dnia 30.04.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej: rozbudowę drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. Województwa (Głębocz) – ETAP II od km 1+152,98 do km 10+123,39 w miejscowości Troszyn, Chrzczony, Chrostowo, Wysocarz, Sawały, Żmijewek – Mans, Żmijewo – Zagroby, Milewo - Tosie, gm. Troszyn, oraz w miejscowości Piski i Filochy, gm. Czerwin powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

1003/2 (1003/3, 1003/4), 432 w obrębie ewidencyjnym 0033 Troszyn, gm. Troszyn;

108 (108/1, 108/2), 109 (109/1, 109/2), 118 (118/1, 118/2), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2), 137/3 (137/5, 137/6), 138 (138/1, 138/2), 155/2 (155/3, 155/4), 156/2 (156/3, 156/4), 157 (157/1, 157/2), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 89/2 (89/3, 89/4), 50 (50/1, 50/2), 90 (90/1, 90/2), 92 (92/1, 92/2), 107 w obrębie ewidencyjnym 0006 Chrzczony, gm. Troszyn;

65 (65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 67 (67/1, 67/2), 68 (68/1, 68/2), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2),
136 (136/1, 136/2), 137 (137/1, 137/2), 138 (138/1, 138/2), 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2),
162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 165 (165/1, 165/2), 166 (166/1, 166/2),
167 (
167/1, 167/2), 168 (168/1, 168/2), 169 (169/1, 169/2), 170/3793 (170/3794, 170/3795),
171 (171/1, 171/2), 172 (172/1, 172/2), 173 (173/1, 173/2), 186 (186/1, 186/2), 187 (187/1, 187/2),
188 (188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2), 190 (190/1, 190/2), 191 (191/1, 191/2), 192 (192/1, 192/2),
193 (
193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2), 135 (135/1, 135/2), 301 (301/1, 301/2, 301/3, 301/4),
661 (661/1, 661/2), 317 (317/1, 317/2), 318 (318/1, 318/2), 334/4 (334/5, 334/6), 338 (338/1, 338/2),
339 (339/1, 339/2), 340 (340/1, 340/2), 342 (342/1, 342/2), 359/2 (359/3, 359/4), 360 (360/1, 360/2),
361 (361/1, 361/2), 362 (362/1, 362/2), 363 (363/1, 363/2), 364 (364/1, 364/2), 365 (365/1, 365/2),
366/1 (366/3, 366/4), 366/2 (366/5, 366/6), 367 (367/1, 367/2), 368 (368/1, 368/2), 369/1 (369/3, 369/4), 370 (370/1, 370/2), 371 (371/1, 371/2), 372 (372/1, 372/2), 373 (373/1, 373/2), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/1, 375/2), 380/4 (380/5, 380/6), 663 (663/1, 663/2), 383 (383/1, 383/2), 384 (384/5, 384/6), 385/2 (385/3, 385/4), 386/2 (386/3, 386/4), 387 (387/3, 387/4), 388/2 (388/3, 388/4), 389/2 (389/3, 389/4), 390/2 (390/3, 390/4), 391 (391/3, 391/4), 392 (392/3, 392/4), 393 (393/3, 393/4), 394 (394/1, 394/2), 395 (395/1, 395/2), 396 (396/1, 396/2), 398 (398/1, 398/2), 488 (488/1, 488/2), 489 (489/1, 489/2), 490 (490/1, 490/2), 491 (491/1, 491/2), 492 (492/1, 492/2), 493 (493/1, 493/2), 494 (494/1, 494/2), 495 (495/1, 495/2), 496 (496/1, 496/2), 497 (497/1, 497/2), 570 (570/1, 570/2), 572/1 (572/2, 572/3), 573/1 (573/2, 573/3), 574/1 (574/2, 574/3), 575/3 (575/5, 575/6), 576/3 (576/5, 576/6), 577/1 (577/2, 577/3), 578/1 (578/2, 578/3), 579 (579/1, 579/2) 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2),
583 (
583/1, 583/2), 587 (587/1, 587/2), 589 (589/1, 589/2), 591 (591/1, 591/2), 593 (593/1, 593/2), 594 (594/1, 594/2), 397 w obrębie ewidencyjnym 0005 Chrostowo, gm. Troszyn;

83 (83/1, 83/2), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2, 86/3), 88/2 (88/3, 88/4),
112 (112/1, 112/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 116 (116/1, 116/2),
117 (117/1, 117/2), 118 (118/1, 118/2), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2),
122 (
122/1, 122/2), 123 (123/1, 123/2), 111 w obrębie ewidencyjnym 0035 Wysocarz,
gm. Troszyn;

98 (98/1, 98/2), 102 (102/1, 102/2), 103/2 (103/3, 103/4), 97 w obrębie ewidencyjnym 0030 Sawały, gm. Troszyn;

11/1 (11/4, 11/5), 10 (10/1, 10/2), 12 (12/1, 12/2), 21/2 (21/3, 21/4), 23 (23/1, 23/2), 29/2 (29/3, 29/4),
34 (
34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 37 (37/1, 37/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2),
62 (
62/1, 62/2), 63 (63/1, 63/2), 64 (64/1, 64/2), 28 w obrębie ewidencyjnym 0040 Żmijewek
– Mans, gm. Troszyn;

1 (1/1, 1/2), 4 (4/1, 4/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 41 (41/1, 41/2), 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 5
w obrębie ewidencyjnym 0039 Żmijewo – Zagroby, gm. Troszyn;

99 (99/1, 99/2), 101 (101/1, 101/2), 105 (105/1, 105/2), 104 (104/1, 104/2), 102 (102/1, 102/2),
117 (117/1, 117/2), 118 (118/1, 118/2), 119 (119/1, 119/2), 116 (116/1, 116/2), 114 (114/1, 114/2),
115 (115/1, 115/2), 91/1 (91/5, 91/6), 91/4 (91/7, 91/8), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2),
95 (
95/1, 95/2), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 123 (123/1, 123/2), 125 (125/1, 125/2),
126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2), 137 (137/1, 137/2),
149 (149/1, 149/2), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 156 (156/1, 156/2),
157 (
157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 120 w obrębie ewidencyjnym 0021 Milewo – Tosie,
gm. Troszyn;

25 (25/1, 25/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 36 (36/1, 36/2) w obrębie ewidencyjnym 0010 Filochy, gm. Czerwin;

46/1 (46/5, 46/6), 48 (48/1, 48/2), 49 (49/1, 49/2), 50 (50/1, 50/2), 51 (51/3, 51/4), 33 (33/1, 33/2),
34 (
34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 36 (36/1, 36/2), 179 (179/1, 179/2), 180/1 (180/5, 180/6),
180/2 (
180/7, 180/8), 180/3 (180/9, 180/10), 180/4 (180/11, 180/12), 181 (181/1, 181/2), 178
w obrębie ewidencyjnym 0024 Piski, gm. Czerwin.

W nawiasie powyżej podano numery działek projektowanego podziału, natomiast pogrubioną czcionką numer działki przeznaczonej pod inwestycję.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone zlokalizowane poza pasem drogowym:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone, poza liniami rozgraniczającymi teren – poza liniami podziału nieruchomości, według katastru nieruchomości)

7, 8, 18/2 (przed podziałem 18), 19/2 (przed podziałem 19), 20, 154/1 w obrębie ewidencyjnym 0006 Chrzczony, gm. Troszyn;

176/1, 392/4 (przed podziałem 392), 393/4 (przed podziałem 393), 394/2 (przed podziałem 394), 395/2 (przed podziałem 395), 567, 299, 312, 661/2 (przed podziałem 661), 301/4 (przed podziałem 301) w obrębie ewidencyjnym 0005 Chrostowo, gm. Troszyn;

76, 87 w obrębie ewidencyjnym 0035 Wysocarz, gm. Troszyn;

102/2 (przed podziałem 102), 103/1, 110, 96, 95/1 w obrębie ewidencyjnym 0030 Sawały, gm. Troszyn;

29/1, 29/4 (przed podziałem 29/2), 46, 37, 22, 21/1, 11/5 (przed podziałem 11/1) w obrębie ewidencyjnym 0040 Żmijewek – Mans, gm. Troszyn;

41/2 (przed podziałem 41), 8 w obrębie ewidencyjnym 0039 Żmijewo Zagroby, gm. Troszyn;

44/2, 102/2 (przed podziałem 102), 150/2 (przed podziałem 150), 118/2 (przed podziałem 118)
w obrębie ewidencyjnym 0021 Milewo – Tosie, gm. Troszyn;

44, 45 w obrębie ewidencyjnym 0024 Piski, gm. Czerwin.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15,
oraz na tablicy ogłoszeń oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn i Urzędu Gminy Czerwin, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej:
www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:07, 30-04-2024
Data wygaśnięcia :14:07, 30-05-2024
Wyświetleń :60