Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.10.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.10.2022]

Ostrołęka, 29 czerwca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.10.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

                                                                zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Baranowo z dnia 04.05.2022 r. (data wpływu: 05.05.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Budowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka od km 0 + 000,00
do km 0 + 860,97”.

Planowana inwestycja obejmuje działki nr:

-      353 (353/1, 353/2), 354 (354/1, 354/2), 355 (355/1, 355/2), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 360/3 (360/5, 360/6), 361/1 (361/5, 361/6, 361/7), 361/3 (361/8, 361/9), 362 (362/1, 362/2), 363 (363/1, 363/2), 364 (364/1, 364/2), 2092/3441 (2092/3442, 2092/3443, 2092/3444, 2092/3445), 2128/320 w obrębie ewidencyjnym Jastrząbka, gm. Baranowo,

-      2004/1 (2004/3, 2004/4), 2001/1 (2001/3, 2001/4, 2001/5, 2001/6) w obrębie ewidencyjnym Zimna Woda i Olkowa Kępa, gm. Baranowo.

       W nawiasach powyżej podano numery działek projektowanego podziału, natomiast pogrubioną czcionką numery działek przeznaczonych pod inwestycję.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy  ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, w pokoju nr 65B, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek
– w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek – w godzinach od 8:00 do 17:30, piątek – w godzinach od 8:00 do 14:30, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranowo i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baranowo, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:06, 29-06-2022
Data wygaśnięcia :15:06, 29-07-2022
Wyświetleń :39