Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  [GN.6853.8.2023]

OBWIESZCZENIE  [GN.6853.8.2023]

Ostrołęka, dnia 08 lutego 2024  roku

GN.6853.8.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że  Starosta Ostrołęcki w dniu 08-02-2024 r. wydał decyzję  znak: GN.6853.8.2023 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nożewo gm. Olszewo-Borki, oznaczonej jako działka nr 123 poprzez udzielenie Spółce działającej pod firmą: Fibee IV sp. z o.o. z/s w Wysogotowie zezwolenia na wykonanie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nadziemnych kabli światłowodowych w ramach działania: 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia (obwieszczenia).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:27, 08-02-2024
Data wygaśnięcia :12:27, 09-03-2024
Wyświetleń :30