Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  [GN.6853.23.2021]

OBWIESZCZENIE  [GN.6853.23.2021]

Ostrołęka, dnia 22 czerwca 2022  roku

GN.6853.23.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że  Starosta Ostrołęcki w dniu 22-06-2022 r. wydał decyzję  znak: GN.6853.23.2021 ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łęg Starościński gm. Lelis, oznaczonej jako działka nr 206/5 w celu przeprowadzenia na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego polegającej na budowie urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji gazu.

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia (obwieszczenia).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:43, 22-06-2022
Data wygaśnięcia :16:43, 22-07-2022
Wyświetleń :18