Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.6853.19.2023]

OBWIESZCZENIE [GN.6853.19.2023]

Ostrołęka, dnia 06 lutego 2024 roku

GN.6853.19.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 06-02-2024 r. wydał decyzję znak: GN.6853.19.2023 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zimna Woda i Olkowa Kępa gm. Baranowo, oznaczonej jako działka nr 237/7 poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie zezwolenia na przeprowadzenie na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego polegającej na budowie urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej.

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia (obwieszczenia).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:35, 07-02-2024
Data wygaśnięcia :12:35, 08-03-2024
Wyświetleń :47