Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.42.2022]

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.42.2022]

Ostrołęka, dnia 04 kwietnia 2024 roku

GN.683.2.42.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 04-04-2024 r. wydał postanowienie znak GN.683.2.42.2022 w sprawie sprostowania decyzji własnej z dnia 02-04-2024 r. znak: GN.683.2.42.2022.

Na postanowienie niniejsze służy stronom prawo złożenia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Informacje dodatkowe :
Data dodania :21:35, 05-04-2024
Data wygaśnięcia :21:35, 05-05-2024
Wyświetleń :141