Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Nieruchomości » Inne

Obiekt po byłej bazie LPG

Obiekt po byłej bazie LPG
Cena :
2 000 000,00 zł
do negocjacji

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  oddana w użytkowanie wieczyste , działka nr 36/15 położona w obrębie nr 0026, Stare Ratowo, o pow. 1.5676m2,  w miejscowości Śniadowo przy ul. Kolejowej, oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona niedaleko drogi wojewódzkiej nr 677 wiodącej z Warszawy w kierunku Łomży i dalej Mazur i gr. Wschodniej . W drugą stronę droga 677 prowadzi w kierunku Ostrowi Mazowieckiej i tam łączy się z trasą ekspresową S8 (kierunki Białystok i Warszawa).

W skład nieruchomości wchodzą:.

 1. Budynek administracyjno–biurowy, wybudowany w 1980r. o pow. użytkowej 248,50m2, murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, dach typu „ stropodach” kryty papą. Instalacja elektryczna z zabezpieczeniami obwodów i urządzeniami sterowniczo-wyłączającymi. Instalacja c.o. -ogrzewanie budynku odbywa się z własnej kotłowni.
 2. Budynek Magazynowy nr 1, jednokondygnacyjny wybudowany w 1980r. o pow. użytkowej 953,20m2. Ściany z pustaków, częściowo otynkowane. Dach na kratownicy metalowej, posadzki wylewane z betonu, wrota drewniane, instalacja elektryczna. Obiekt podzielony ma mniejsze pomieszczenia: hala magazynowa, wózków widłowych, rozdzielni elektrycznej, magazynku podręcznego, korytarz łączący pomieszczenia.
 3. Budynek magazynowy nr 2, jednokondygnacyjny, wybudowany w 1950r. o pow. użytkowej 571,10m2. Ściany z pustaków, cegieł i bloczków betonowych, o konstrukcji słupowo- ryglowej. Dach na belkach żelbetowych, posadzki wylewane z betonu, wrota drewniane – towarowe z możliwością rozładunku samochodów ciężarowych, instalacja elektryczna, 4 sztuki wentylatorów dachowych.
 4. Sieć wody p. pożarowej, wybudowana w 2001r., sieć wodociągowa wykonana z rur PE o łącznej długości 370 mb. Wyposażona w zraszacze fi 80 – front załadunku autocysterny 40mb, w zraszacze fi 50 – front załadunku autocysterny 73,6 mb, w zraszacze fi 50 – front rozładunku cysterny kolejowej 32,0 mb.
 5. Sieć elektroenergetyczna z własnym transformatorem wybudowana w 1999r. na potrzeby zasilania rozlewni gazu.
 6. Instalacja oświetleniowa, wybudowana w 2001r. oświetlenie dróg i torów, wykonane lampami OURW 25 i 400 na słupach metalowych ocynkowanych.
 7. Bocznica kolejowa z rampą do wypompowywania z cystern gazu płynnego.

Działka jest ogrodzona z dużym placem składowym  utwardzonym płytami z dostępem do drogi publicznej. Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego .

Ponadto na nieruchomości znajdują się budowle stanowiące bazę magazynową gazu płynnego ( zbiorniki 3 x 197 m³ wraz z kopcem , stanowiska rozładunku cystern kolejowych, stanowiska załadunku cystern samochodowych.

Jeśli potencjalny nabywca nie będzie zainteresowany tymi obiektami, to dotychczasowy właściciel w przypadku dojścia sprzedaży do skutku zobowiązuje się do usunięcia tych urządzeń na własny koszt.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo, uchwalonego uchwałą Rady Gmin Śniadowo NR III/21/02 z dnia 30-12-2002r. nieruchomość oznaczona jest symbolem P.U.- teren produkcyjno-usługowy. Ze względu na swoje położenie nadaje się do produkcji uciążliwej.

Cena sprzedaży nieruchomości:

 1. w całości wraz z wszystkimi urządzeniami - 2.000.000 PLN netto
 2. bez urządzeń do dystrybucji gazu płynnego - 1.100 000 PLN netto
 3. wynajem biurowca z magazynem i częścią placu składowego -   8.200 PLN netto
 4. plus podatek VAT 23 %
 5. wynajem części pomieszczeń biurowca i magazynu oraz placu składowego – w cenie podanej w punkcie c) obliczonej proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni

Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży wydzielonej części obiektu oraz negocjacji cen .

Właściciel obiektu jest zainteresowany jego sprzedażą w każdej formie dogodnej dla kupującego , także na raty lub  z zastosowaniem formuły przypominającej leasing – czyli dzierżawą z ustaleniem korzystnego dla najemcy kalendarza płatności rat miesięcznych zaliczanych na spłatę ustalonej w umowie wartości nieruchomości z ustalona końcową kwotą wykupu.

Propozycja harmonogramu spłat w formule sprzedaży na raty:

- okres pierwszy 36 miesięcy w ratach po 10.000 zł miesięcznie    =   360.000  zł

- okres drugi to kolejne 24 raty po 15.000 zł miesięcznie                =  360.000  zł

- po 5 latach pozostała kwota do zapłaty jednorazowo                    =  380.000  zł

                                                                                 Razem :               =   1 1.00.000  zł

Słownie:  jeden milion sto tysięcy złotych

Gdyby w trakcie realizacji  ratalnej umowy kupna-sprzedaży kupujący się z niej wycofał, to będzie zobowiązany do zapłaty  kary umownej w wysokości 10% kwoty pozostającej do spłaty.

Jeżeli w okresie spłat ratalnych z umowy sprzedaży wycofa się właściciel obiektu, to będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich poniesionych przez kupującego rat i dodatkowych kosztów ( notarialnych i innych ) oraz kary umownej wysokości 10 % obliczonej od kwoty zapłaconych rat .

Lokalizacja:
Dane kontaktowe :
Telefon :
664 XXX XXX pokaż
E-mail :
agencjafinansow pokaż
WWW :js-agencjanieruchomosci.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :21:39, 07-10-2019
Data wygaśnięcia :21:39, 21-10-2019
Wyświetleń :342
Obiekt po byłej bazie LPG Obiekt po byłej bazie LPG Obiekt po byłej bazie LPG Obiekt po byłej bazie LPG