Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E  Zarządu Powiatu w Ostrołęce [GN.6840.2.4.2020]

O G Ł O S Z E N I E  Zarządu Powiatu w Ostrołęce [GN.6840.2.4.2020]

Ostrołęka, 21 lipca 2022 r.

GN.6840.2.4.2020

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Zarząd Powiatu w Ostrołęce zawiadamia o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrołęckiego, oznaczonych jako działki:

- nr 258/1247 o pow. 0,4400 ha, 258/1248 o pow. 0,3300 ha i 258/1249 o pow. 1,2900 ha położone w obrębie Piasecznia gm. Kadzidło,

- nr 188/4 o pow. 0,9800 ha położona w obrębie Klimki gm. Kadzidło,

- nr 27 o pow. 0,1500 ha położona w obrębie Kierzek gm. Kadzidło.

            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny wywieszony został w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, zamieszczony w BIP Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na okres 21 dni.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :17:47, 22-07-2022
Data wygaśnięcia :17:47, 21-08-2022
Wyświetleń :27