Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E  Starosty Ostrołęckiego [GBN.6840.1. 1.2020]

O G Ł O S Z E N I E  Starosty Ostrołęckiego [GBN.6840.1. 1.2020]

                                                                                                                  Ostrołęka, dnia 29 czerwca 2021 roku

GBN.6840.1. 1.2020


O G Ł O S Z E N I E

Starosty Ostrołęckiego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Starosta Ostrołęcki zawiadamia o przeznaczeniu do sprzedaży działek nr 32, 33, 31, 34/2, 35 położonych w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na okres 21 dni.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:01, 02-07-2021
Data wygaśnięcia :13:01, 01-08-2021
Wyświetleń :71