Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

MONTER INSTALACJI ALARMOWYCH LUB ELEKTRYCZNYCH

MONTER INSTALACJI ALARMOWYCH LUB ELEKTRYCZNYCH

Zatrudnimy montera instalacji alarmowych lub elektrycznych

Gwarantujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- motywacyjny system wynagrodzenia,


Aplikacje (CV koniecznie ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres:
mailowy: tarcza@tarcza.net.pl
osobiście, listownie: 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 29
- w CV należy umieścić poniższą klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- proszę o umieszczenie wymienionych informacji w swoim CV aby brane było pod uwagę do rozpatrywania przy wyborze osób na rozmowę kwalifikacyjną,

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Agencja Ochrony Mienia „Tarcza Grupa” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 29, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Informujemy, iż z wybranymi osobami nawiążemy kontakt telefoniczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Ochrony Mienia "TARCZA GRUPA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kilińskiego 29, tel. 29 760 60 73, e-mail: tarcza@tarcza.net.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy tarcza@tarcza.net.pl
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Lokalizacja:
Dane kontaktowe :
Telefon :
29 XXX-XX-XX pokaż
E-mail :
tarcza@ pokaż
WWW :www.tarcza.net.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :08:51, 18-11-2020
Data wygaśnięcia :08:51, 18-12-2020
Wyświetleń :111