Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Młodszy specjalista ds. eksportu

Młodszy specjalista ds. eksportu
Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.
poszukują osoby na stanowisko
MŁODSZY SPECJALISTA DS. EKSPORTUZADANIA:
• Bieżąca współpraca z klientem i prowadzenie komunikacji handlowej.
• Zbieranie, wprowadzanie i zatwierdzanie zamówień od klientów.
• Współtworzenie ofert handlowych, przetargowych i promocyjnych dla eksportu.
• Wsparcie w przygotowaniu prób nowego towaru dla klientów.
• Zbieranie informacji rynkowych.
• Przygotowywanie raportów i analiz.
• Możliwy udział w wydarzeniach promujących firmę za granicą.

WYMAGANIA:
• Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie j. angielskiego.
• Wykształcenie min. średnie ogólnokształcące, pożądane wyższe (licencjat).
• Kompetencje handlowe, w tym: otwartość, komunikatywność, umiejętność budowania relacji.
• Dokładność, systematyczność, skrupulatność, odpowiedzialność.
• Umiejętność obsługi pakietu MS Office.

MILE WIDZIANE:
• Znajomość innych języków obcych.
• Doświadczenie w handlu.

OFERUJEMY:
• Stabilną pracę w miejscu, gdzie cenimy zaangażowanie.
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Szansę tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań w twoim obszarze zawodowym.
• Ścieżkę kariery, którą możesz samodzielnie kształtować.
• Szkolenia branżowe, wsparcie merytoryczne.
• Prywatną opiekę medyczną.
• Dodatkowe świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Młodszy specjalista ds. eksportu lub osobiście dostarczyć do siedziby.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. eksportu. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


...........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:20, 16-01-2023
Data wygaśnięcia :12:20, 23-01-2023
Wyświetleń :50