Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Mistrz Działu Przyjęcia Surowca i Mroźni

Mistrz Działu Przyjęcia Surowca i Mroźni

Zakłady Mięsne Pekpol Ostrołęka S.A. poszukują pracownika na stanowisko Mistrza Przyjęcia Surowca i Mroźni

Zadania:
• Dokumentowanie procesów magazynowych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami instrukcji systemów jakości,
• Przyjęcie surowca na swój obszar produkcji,
• Monitorowanie i nadzór nad procesem produkcji,
• Segregowanie i dostarczanie surowca lub wyrobu do przekazania na kolejne obszary wg. Planu,
• Raportowanie o rotacji, wydajności, efektywności etc.,
• Monitorowanie wyników kontroli wewnętrznych rejestrowanych w systemie on line oraz dokumentacji papierowej,
• Reagowanie na nieprawidłowości odnotowywane podczas wewnętrznych kontroli.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe,
• 3-5 lat na stanowiskach produkcyjnych w branży mięsnej,
• Mile widziana znajomość wymagań standardów IFS Food, BRC Food,
• Komunikatywność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, umiejętność organizowania pracy w zespole.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę,
• prywatną opiekę medyczną,
• program rekomendacji pracowników - możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w ramach programu,
• dofinansowanie do szkoleń, kursów, udział w programach rozwojowych,
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
• spotkania integracyjne/piknik rodzinny.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Mistrz Przyjęcia Surowca i Mroźni lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko elektromechanika. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:14, 22-03-2024
Data wygaśnięcia :15:14, 21-04-2024
Wyświetleń :127