Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Magazynier

Elektrotermex Sp. z o.o., producent kompaktowych węzłów cieplnych, poszukuje kandydatów na stanowisko Pomocnik Magazyniera.
Miejsce pracy: Ostrołęka.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- Przyjmowanie dostaw na magazyn i ich weryfikację ilościową,
- Należyte magazynowanie materiałów i wyrobów w wyznaczonych do tego miejscach.

WYMAGANIA:
- doświadczenie na stanowisku magazyniera
- umiejętność pracy pod presją czasu
- skrupulatność, dokładność, systematyczność
- bardzo dobra organizacja pracy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Elektrotermex sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, adres: ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka;
2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

Dane kontaktowe :
E-mail :
rekrutacja@ pokaż
WWW :etx.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:13, 10-09-2019
Data wygaśnięcia :15:13, 10-10-2019
Wyświetleń :68