Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Lider zmiany

Lider zmiany
Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.
poszukują pracownika na stanowisko
Lider Zmiany Działu KonfekcjonowaniaOsoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
1. Prowadzenie prawidłowych procesów porcjowania i pakowania wyrobów,
z zachowaniem obowiązujących norm i wymogów technologicznych oraz standardów.
2. Zapewnienie Pracownikom warunków pozwalających na pracę zgodnie ze standardem.
3. Nadzór nad jakością surowców/produktów wchodzących oraz wychodzących z działu zgodnie z zasadami Systemu Zarządzania Jakością.
4. Prowadzenie regularnej oceny pracy podległych pracowników w oparciu o System Oceny Pracowniczej.
5. Organizację pracy Działu Konfekcjonowania.
6. Przyuczenie do zawodu pracowników.
7. Koordynację realizacji dziennych planów produkcyjnych, koordynowanie pracy poszczególnych pracowników przypisanych do działu.

Wymagania:
1. Doświadczenie w pracy przy produkcji żywności w zakładzie produkcyjnym.
2. Wykształcenie średnie, preferowane rozpoczęcie nauki w celu uzyskania wykształcenia wyższego o kierunku Technologia Mięsa /Towaroznawstwo/ Zarządzanie Produkcją.
3. Wiedza z zakresu przetwórstwa spożywczego.
4. Umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
5. Dobra organizacja czasu.
6. Otwartość na zmiany, komunikatywność.
7. Odpowiedzialność i silna motywacja do osiągania wyznaczonych celów.
8. Bardzo dobra znajomość pakietu Office.

Oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia.
2. Możliwość realizacji swych ambicji.
3. Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.
4. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Lider Zmiany lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko lidera zmiany. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:15, 12-07-2022
Data wygaśnięcia :11:15, 19-07-2022
Wyświetleń :43