Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

KIEROWNIK ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

KIEROWNIK ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Poszukuje osoby na stanowisko:

KIEROWNIK ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

ZADANIA:

 • zapewnienie ciągłości działania Zakładu Oczyszczania Ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,
 • zapewnienie parametrów technologicznych oczyszczalni,
 • zarządzanie pracą zespołu Zakładu Oczyszczalni Ścieków,
 • udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zasobów ludzkich i obiektów technicznych,
 • reprezentowanie interesów Spółki na zewnątrz organizacji w zakresie pracy oczyszczalni ścieków,
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków,

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewne.
 • wykształcenie wyższe techniczne - inżynieria środowiska uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów.
 • posiadanie co najmniej 3 -letniego stażu pracy, w tym co najmniej 6 miesięcy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków
 • znajomość przepisów:
  • ustawy prawo wodne,
  • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • ustawy prawo ochrony środowiska,
  • ustawy o odpadach,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,
 • umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań,
 • umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Windows, Word, Excel)
 • komunikatywność, umiejętność współpracy, obowiązkowość, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność.


OFERUJEMY:

 • umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • Klauzula informacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres sekretariatu (sekretariat@opwik.pl), w terminie do dnia -  27.01.2023r., do godziny 15:00.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny. Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.

Więcej informacji: http://www.opwik.pl/node/343

Dane kontaktowe :
Telefon :
297XXXXXX pokaż
E-mail :
sekretariat@ pokaż
WWW :www.opwik.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:25, 02-01-2023
Data wygaśnięcia :14:26, 01-02-2023
Wyświetleń :123