Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

INSPEKTOR DS. BHP i PPOŻ

INSPEKTOR DS. BHP i PPOŻ
Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A. zatrudnią pracownika na stanowisko INSPEKTORA DS. BHP I PPOŻ.ZADANIA:
1. Kontrola stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej.
2. Prowadzenie szkoleń BHP.
3. Prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP i PPOŻ.
4. Sporządzanie okresowych analiz stanu BHP.
5. Opiniowanie i opracowywania instrukcji BHP, oceny ryzyka zawodowego.
6. Przeprowadzanie audytów i bieżących kontroli.
7. Udział w postępowaniach powypadkowych i sporządzanie dokumentacji.
8. Tworzenie instrukcji stanowiskowych.
9. Nadzorowanie warunków pracy i zgodności z zasadami BHP i ochronny przeciwpożarowej.
10. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.
11. Współpraca z jednostkami i instytucjami kontroli zewnętrznej.

WYMAGANIA:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie BHP.
2. Mile widziane doświadczenie w branży spożywczej.
3. Znajomości przepisów prawnych z zakresu BHP, PPOŻ i Kodeksu Pracy,
4. Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
5. Pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dążenie do rezultatu.

OFERUJEMY:
1. Zatrudnienie w Firmie o stabilnej pozycji na rynku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej.
4. Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem inspektor ds. bhp i ppoż. lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko inspektora ds. BHP i PPOŻ.. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:31, 24-04-2019
Data wygaśnięcia :09:31, 08-05-2019
Wyświetleń :80