Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Główny Specjalista ds. handlowych

Ogłoszenie

Energa Serwis Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Specjalista ds. Handlowych

Spółka: Energa Serwis Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Ostrołęka, woj. Mazowieckie

Umowa na zastępstwo

Oczekiwania:

·         wykształcenie wyższe kierunkowe,

·         doświadczenie w procesach zakupowych,

·         dobra znajomość pakietu MS Office,

·         wysoka kultura osobista,

·         odpowiedzialność i sumienność,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

·         umiejętność analizowania danych i planowania,

·         umiejętność komunikacji i pracy w zespole,

·         prawo jazdy kat B.

Do głównych obowiązków będzie należało m.in.:

  • przygotowywanie ofert technicznohandlowych,
  • pozyskiwanie zapytań ofertowych (akwizycja) w zakresie działalności Spółki,
  • prowadzenie rejestru zapytań ofertowych i składanych ofert umów,
  • udział w przeglądzie wymagań klientów określonych w otrzymywanych zapytaniach ofertowych, zleceniach, umowach,
  • prowadzenie korespondencji i negocjacji z klientami, podwykonawcami oraz poddostawcami w sprawie warunków ofert, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,
  • zapewnienie terminowego składania ofert,
  • prowadzenie rejestru reklamacji,
  • przygotowywanie raportów,
  • monitorowanie zmian przepisów (aktów prawnych) związanych z zadaniami Wydziału,
  • podejmowanie inicjatyw mających na celu usprawnienie procesów, w których uczestniczy Wydział.

Oferujemy:

·       stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

·       atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia,

·       atrakcyjny pakiet socjalny,

·       narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,

·       możliwość rozwoju osobistego.

Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji doświadczenia oraz umiejętności Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów praktycznych.

CV i list motywacyjny należy przesłać do dnia 26.03.2023 r. na adres mailowy: marta.galanek@energa.pl

z dopiskiem: Główny Specjalista ds. Handlowych.

Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Serwis Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Serwis Spółka z o.o. z siedzibą
w Ostrołęce (kod: 07-401) przy ul. Elektrycznej 5.

2.       Nasze dane kontaktowe to: energaserwis@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Serwis Sp. z o.o. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.

3.       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaserwis@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5.       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

·      6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyrazi, poprzez przesłanie aplikacji, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych, wykraczających poza zakres art. 22¹ Kodeksu Pracy;

·      6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

·      9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w jednym lub kilku konkretnych celach, jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona w aplikacji.

6.       Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających
z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7.       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

·      Uprawnione organy publiczne,

·      Podmioty dostarczające korespondencję,

·      Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,

·      Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8.       Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9.       Informujemy o przysługującym prawie do:

·      dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

·      sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

·      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

·      przenoszenia danych,

·      wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

·      usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

10.    Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe :
E-mail :
marta.galanek@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:30, 16-03-2023
Data wygaśnięcia :09:30, 30-03-2023
Wyświetleń :45