Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

ENERGETYK

ENERGETYK

Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A. poszukują energetyka


WYMAGANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku energetyka lub elektrotechnika.

- Doświadczenie w pracy na stanowisku nadzoru min. 5 lat przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

- Uprawnienia SEP grupy E i D dla urządzeń elektroenergetycznych.
- Dyspozycyjność.

ZADANIA:

- Organizacja pracy i nadzór przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

- Analiza systemów energetycznych w zakresie:

ü  bezpieczeństwa dostaw energii,

ü  bilansu mocy,

ü  symetryzacji obciążeń,

ü  optymalizacji zużycia,

ü  optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

- Inspirowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej.

- Rozwiązywanie problemów technicznych oraz usuwanie zaistniałych awarii powierzonych urządzeń i instalacji energetycznych.

- Prowadzenie i analizowanie gospodarki mediami energetycznymi.

- Poszukiwanie nowych rozwiązań i automatyzacja systemów zasilania wewnętrznego zakładu.

- Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z gospodarką energetyczną, wymaganej przepisami prawa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa pracy.

OFERUJEMY:
- Stałą pracę na terenie naszego zakładu.

- Możliwość zdobycia doświadczenia w zakładzie, w którym eksploatowane są urządzenia z zakresu energetyki cieplnej, chłodniczej, wentylacji, klimatyzacji, wewnętrznego przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

- Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl
z dopiskiem energetyk lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko energetyka. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................

(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;

2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
Telefon :
+48XXXXXXXXX pokaż
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:47, 13-05-2022
Data wygaśnięcia :10:47, 20-05-2022
Wyświetleń :27