Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Energa Serwis Sp. z o.o. zatrudni Mistrza

Energa Serwis Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Mistrz

Spółka: Energa Serwis Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Ostrołęka, woj. Mazowieckie

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • mile widziane doświadczenie w branży ciepłowniczej;
 • znajomość prawa budowlanego i przepisów prawnych dotyczących budownictwa;
 • znajomość programu AutoCAD; oraz pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz czasu pracy podległych pracowników;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • dyspozycyjność;
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego.
 • Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji doświadczenia oraz umiejętności Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów praktycznych.

CV i list motywacyjny należy składać przesłać do 20.03.2020 roku, osobiście w siedzibie Spółki na ul. Celnej 13,07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: monika.krzykowska@energa.pl z dopiskiem:

Mistrz

Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Serwis Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Serwis Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce (kod: 07-410) przy ul. Celnej 13.
 2. Nasze dane kontaktowe to: energaserwis@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Serwis Sp. z o.o. ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaserwis@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyrazi, poprzez przesłanie aplikacji, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych, wykraczających poza zakres art. 22¹ Kodeksu Pracy;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w jednym lub kilku konkretnych celach, jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona w aplikacji.
 1. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 2. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 1. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 2. Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 1. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe :
E-mail :
monika.krzykows pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:00, 13-03-2020
Data wygaśnięcia :16:00, 12-04-2020
Wyświetleń :175