Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Energa Serwis Sp. z o.o. zatrudni Dyrektora Departamentu Handlowego-Umowa na zastępstwo

Energa Serwis Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor Departamentu Handlowego (umowa na zastępstwo)

 

Spółka: Energa Serwis Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Ostrołęka, woj. Mazowieckie

 

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad działalnością ofertową Spółki;
 • Pozyskiwanie zleceń w obszarze działalności Spółki;
 • Wspieranie i monitorowanie Zarządu w zakresie negocjacji handlowych, zawierania umów oraz kontaktów z podwykonawcami;
 • Przygotowywanie cyklicznych analiz handlowych, przygotowywanie rekomendacji w zakresie działań i decyzji o charakterze strategicznym dla Spółki;
 • Nadzór i realizacja zakupów - zapewnienie optymalnych kosztowo dostaw materiałów oraz obsługi logistycznej;
 • Nadzór nad gospodarką magazynową i transportową Spółki;
 • Nadzór i realizacja procesu zarządzania ryzykiem w spółce z następującym zakresem odpowiedzialności:- Przeprowadzanie cyklicznych przeglądów ryzyka oraz raportowanie do Zarządu Spółki. - Bieżąca ewidencja, analiza i raportowanie istotnych zmian dotyczących ryzyk, z uwzględnieniem rejestrowania i analizy zdarzeń.
 • - Wsparcie identyfikacji ryzyka przy procesach biznesowych, projektach i inicjatywach strategicznych w Spółce.
 • - Monitorowanie wdrożenia planów działań wobec ryzyk (tzw. przegląd planów działań) oraz raportowanie do Zarządu Spółki.
 • - Koordynacja i nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w Spółce, zgodnie z zapisami obowiązujących regulacji z zakresu zarządzania ryzykiem w Grupie Energa.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunki: związane z prawo, ekonomia lub studia wyższe inżynierskie;
 • 5 -letnie doświadczenie w sektorze zamówień publicznych, w tym 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 • znajomość Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • samodzielna praca, duża decyzyjność, realny wpływ na kształtowanie procesów w swoim obszarze,
 • umiejętności negocjacyjne, analityczne i przywódcze,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (umiejętność obsługi urządzeń biurowych),
 • swobodne poruszanie się w środowisku komputerowym i umiejętność szybkiego wynajdywania informacji w Internecie,
 • prawo jazdy kat. B;

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny, w tym karta MultiSport,
 • dodatkowa opieka medyczna,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego.
 • Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji doświadczenia oraz umiejętności Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów praktycznych.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać do 22.11.2019 roku, na adres mailowy: monika.krzykowska@energa.pl z dopiskiem: Dyrektor Departamentu Handlowego

Lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki: Energa Serwis ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka – Biuro Zarządu.

 

Uprzejmie informujemy

 

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Serwis Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Serwis Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce (kod: 07-410) przy ul. Celnej 13.
 2. Nasze dane kontaktowe to: energaserwis@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Serwis Sp. z o.o. ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaserwis@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyrazi, poprzez przesłanie aplikacji, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych, wykraczających poza zakres art. 22¹ Kodeksu Pracy;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w jednym lub kilku konkretnych celach, jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona w aplikacji.
 1. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 2. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 1. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 2. Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 1. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 2. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dane kontaktowe :
E-mail :
monika.krzykows pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:06, 19-11-2019
Data wygaśnięcia :16:06, 19-12-2019
Wyświetleń :393