Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Automatyk - Elektromechanik

Automatyk - Elektromechanik

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. zatrudnią

pracownika na stanowisko

AUTOMATYK - ELEKTROMECHANIK

Zadania:

  • utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn i urządzeń technologicznych,  
  • bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń technologicznych,
  • działania zapobiegawczo-konserwacyjne,
  • udział w przeglądach okresowych i remontach.

Wymagania:

·         wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku automatyk, elektryk lub pokrewne,

·         książeczka sanitarno-epidemiologiczna,

·         znajomość obsługi sterowników PLC oraz przekształtników częstotliwości,

·         znajomość typowych elementów automatyki przemysłowej,

·         mile widziane doświadczenie w pracy, w branży spożywczej,

·         samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie,

·         dyspozycyjność (praca zmianowa) i zdolność do pracy pod presją czasu,

·         umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

·         mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne SEP do 1kV.

Oferujemy:

  • ciekawą pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • ciepły posiłek,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Automatyk – Elektromechanik lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko automatyka - elektromechanika. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................

(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;

2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:11, 17-06-2022
Data wygaśnięcia :13:11, 24-06-2022
Wyświetleń :23