Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Asystent ds. systemów jakości

Asystent ds. systemów jakości
Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.
poszukują pracownika na stanowisko
ASYSTENT DS. SYSTEMÓW JAKOŚCIZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 Praca z dokumentacją systemową.
 Weryfikacja i nadzór nad prowadzonymi działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
 Współpraca z wewnętrznymi działami firmy.
 Wsparcie, nadzór i doskonalenie systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych HACCP, IFS, BRC.

WYMAGANIA:
 Wykształcenie wyższe specjalistyczne inż.: Technologia żywności o specjalności technologia mięsa; towaroznawstwo, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności lub rozpoczęta szkoła kierunkowa.
 Dodatkowym atutem będzie znajomość wymagań systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności (HACCP,ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS).
 Umiejętność logicznego, efektywnego myślenia, rozumienia sytuacji/ problemów.
 Odporność na stres.
 Dobra organizacja własnego czasu pracy.
 Prawo jazdy kat. B.
 Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz narzędzi MS Office, Excel.

OFERUJEMY:
- pracę w miejscu, gdzie cenimy zaangażowanie,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w twoim obszarze zawodowym,
- ścieżkę kariery, którą możesz samodzielnie kształtować,
- szkolenia branżowe, wsparcie merytoryczne.

BENEFITY:
1. Prywatna opieka medyczna.
2. Parking dla pracowników.
3. Program rekomendacji pracowników - możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w ramach programu.
4. Dofinansowanie do szkoleń, kursów, udział w programach rozwojowych.
5. Elastyczny czas pracy.
6. Program nagradzania i doceniania pracowników.
7. Biblioteka firmowa.
8. Spotkania integracyjne/ piknik rodzinny.
9. Dobra kawa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Asystent ds. systemów jakości lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko asystent ds. systemów jakości. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:54, 15-09-2022
Data wygaśnięcia :09:54, 22-09-2022
Wyświetleń :55