Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Asystent ds. badań

Asystent ds. badań
Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.
zatrudnią pracownika na stanowisko Asystent ds. Badań
w Dziale Zarządzania Jakością- umowa o pracę
- praca od zaraz
- pełny etat
- praca stacjonarna
- elastyczne godziny pracy


Twój zakres obowiązków:
1. Przygotowywanie próbek do badań wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Wysyłanie produktów do badań, współpraca z laboratoriami zewnętrznymi.
3. Rejestrowanie wyników badań oraz wysyłanie ich do klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych.
4. Ocena sensoryczna produktów.
5. Udział w opracowaniu i aktualizowaniu specyfikacji jakościowych.
6. Wsparcie komórki badań i oceny jakości w bieżącej pracy.
7. Współpraca z pozostałymi działami firmy.

Nasze wymagania:
1. Co najmniej w trakcie studiów na kierunku technologia żywności, towaroznawstwo, ocena jakości, mikrobiologia.
2. Zaangażowanie w powierzone zadania.
3. Samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Dobra organizacja pracy.
6. Dyspozycyjność, gotowość do pracy dwuzmianowej.
7. Elastyczność i otwartość w zakresie reagowania na nagłe potrzeby firmy.
8. Zainteresowania związane ze sztuką kulinarną, gotowaniem.

Mile widziane:
1. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, kontroli jakości, R&D w firmie produkującej żywność.
2. Udział w panelach sensorycznych.
3. Dobry węch i smak, umiejętność prowadzenia ocen sensorycznych.

Benefity:
1. Prywatna opieka medyczna po przepracowaniu 1 roku.
2. Parking dla pracowników.
3. Program rekomendacji pracowników - możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w ramach programu.
4. Dofinansowanie do szkoleń, kursów, udział w programach rozwojowych.
5. Elastyczny czas pracy.
6. Program nagradzania i doceniania pracowników.
7. Biblioteka firmowa.
8. Spotkania integracyjne/ piknik rodzinny.
9. Dobra kawa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Asystent ds. badań lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko asystenta ds. badań. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe :
E-mail :
kadry@ pokaż
WWW :www.pekpol.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:00, 29-08-2022
Data wygaśnięcia :11:00, 05-09-2022
Wyświetleń :66