Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

GBN.6820.79.2018                                                                                        Ostrołęka, 05 grudnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), przed wydaniem decyzji w sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki oznaczonej nr 672/7 o pow. 0,1327 ha położonej w miejscowości Troszyn, uzupełnić materiał dowodowy, składać pisemne wyjaśnienia i dokumenty oraz złożyć końcowe oświadczenie przed wydanie decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Troszyn
  2. Sołtys wsi Troszyn gm. Troszyn
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:39, 06-12-2018
Data wygaśnięcia :12:39, 05-01-2019
Wyświetleń :40