Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY TROSZYN

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY TROSZYN

UG.6831.9.2018                                                           Troszyn, dn. 08.05.2018r


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY TROSZYN

 

Działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 121), informuję o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującym działkę położoną w obrębie Kleczkowo gm. Troszyn, oznaczonej nr 62 o pow. 1,2500 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Troszynie przy ul. Słowackiego 13, pokój nr 8, w godzinach od 800 do 1600.

 

Pobierz ogłoszenie >>>> pdf

Informacje dodatkowe :
Data dodania :06:33, 16-07-2018
Data wygaśnięcia :11:02, 10-06-2018
Wyświetleń :1010