Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rzekuń

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rzekuń


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rzekuń

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rzekuń.

         Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Gminy Rzekuń  uchwały nr L/302/2018  z dnia  22 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Rzekuń.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, pokój nr 104 w terminie do dnia 28 lutego 2019r.

Wniosek powinien zawierać  nazwisko i imię,  nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:53, 30-01-2019
Data wygaśnięcia :16:53, 01-03-2019
Wyświetleń :1312
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rzekuń